Տարածաշրջանային խնդիրներ. ժողովածու (Regional Affairs)

«Տարածաշրջանային խնդիրներ» գիտական հանդեսի հրատարակությունները (պ.գ.թ. Արտակ Շաքարյանի խմբագրությամբ).

– «Տարածաշրջանային խնդիրներ» 1 (6) – (ժողովածու, հայերեն, pdf, 2015, Երևան, 169 էջ)

– «Տարածաշրջանային խնդիրներ» 2 (5)- Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հատորը (ժողովածու, հայերեն, pdf, 2014, Երևան, 156 էջ)

allTurkey.am

Մեկնաբանություններ