Գիտական

Լույս է տեսել «Արևելագիտության հարցեր» ժողովածուի 11-րդ համարը (ներբեռնելու տարբերակ)

21–րդ դա­րում Թուրքի­այի աֆրի­կյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան շուրջ. Հայկ Գաբրիելյան

«Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն» գիրքը հասանելի է առցանց

Հայոց ցեղասպանության ոճրագործների հիերարխիայի հարցի շուրջ. Սուրեն Մանուկյան

Զանգավածային լրատվամիջոցները Թուրքիայում. քաղաքականություն, սահմանափակումներ և մարտահրավերներ․ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյան

Թուրքիա-Հունաստան ուժային հավասարակաշռության միտումների շուրջ. Լևոն Հովսեփյան

«Արտոնյալ վաճառականության» նախաձեռնումից մինչև «տնտեսության թուրքացման» քաղաքականություն. Անուշ Հովհաննիսյան

ԽՍՀՄ արխիվային փաստաթղթերը Թուրքիայի հայության և նրանց շրջանում տեղի ունեցած որոշ զարգացումների շուրջ (1945-1965). Ռուբեն Մելքոնյան

«Երկրորդ մարդը». Անձի պաշտամունքը և միջկուսակցական պայքարը Թուրքիայում 1938-1950. Վարուժան Գեղամյան

Հրանտ Դինքի կենսագրության շուրջ. Էլինա Միրզոյան