Թեգ: Գևորգ Վարդանյան

Հայությունը երկու կայսրությունների միջև. 1877– 1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի Կովկասյան ճակատը օսմանյան պատերազմական քարոզչության մեջ. Գևորգ Վարդանյան

Հայոց ցեղասպանության ժխտման պատմությունից. թուրքական մի վաղ հրատարակության քննական դիտարկում

Գևորգ Վարդանյանի «Հույն բնակչությունն Օսմանյան կայսրությունում եւ Փոքրասիական աղետը (1914-1923 թթ.)» գիրքը

«Երկու ժողովուրդ, մեկ ճակատագիր. հույների ցեղասպանությունը (1914-1923 թթ.)» խորագրով սեմինար` Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնում

Հրատարակվել է Գևորգ Վարդանյանի «Հույն բնակչությունն Օսմանյան կայսրությունում և Փոքրասիական աղետը (1914-1923թթ.)» մենագրությունը