Թեգ: Մելինե Անումյան

Հրատարակվել է «Համշենը և համշենահայությունը. արդի հիմնախնդիրները» գիրքը

Երիտթուրքերի 1919-1921 դատավարությունների որոշ փաստերի խեղաթյուրման փորձեր թուրք ժամանակակից պատմագրության մեջ. Մելինե Անումյան

«Հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը նոր օսմանականության գաղափարախոսության համատեքստում» գիտաժողովն ավարտեց իր աշխատանքները

«Հայոց Ցեղասպանության ժխտողականությունը նոր օսմանականության գաղափարախոսության համատեքստում». գիտաժողով՝ Երևանում

Լքյալ գույքի մասին բոլոր օրենքներում կրկնել են այն, թե այդ ունեցվածքի իրական տերերը հայերն են. Թաներ Աքչամ

Ովքե՞ր են հայերեն խոսող հույները` «հայ-հոռոմները». Այշե Հյուր

Հայոց ցեղասպանության իրողությունը երիտթուրքերի դատական վավերագրերում (1919-1921). Մելինե Անումյան

Հանրապետության կողմից հայերի պիտակավորումը` առաջին անգամ քննական լույսի ներքո

Պոլիտիցիդը Հայոց ցեղասպանության համատեքստում. արևմտահայ մտավորականության ոչնչացումը Օսմանյան կայսրությունում

Որոշ եզրահանգումներ երիտթուրքերի 1919-1921 և 1926 թթ դատավարությունների շուրջ